Kinezyterapia

Kinezyterapia to leczenie z wykorzystaniem różnych form ruchu. Głównym celem tej terapii jest:

  • przywrócenie bezbolesnych ruchów kręgosłupa i kończyn,
  • poprawa wydolności organizmu i wytrzymałości mięśni,
  • kształtowanie prawidłowych nawyków ruchowych.

Kinezyterapia stosowana jest w profilaktyce, rekreacji i rehabilitacji.

Jedną z jej metod jest PNF  prowadzone w oparciu o ruchy zbliżone do tych, jakie wykonujemy w życiu codziennym za pomocą wzorców ruchowych, technik i zasad.

W zależności od potrzeb pacjenta, wykorzystywane są techniki uczące ruchu i koordynacji, stabilizujące, rozluźniające, mobilizujące, przeciwbólowe, a także program ćwiczeń funkcjonalnych na materacu.

Jej podstawowym celem jest ponowne nabycie (tzw. reedukacja) lub odtworzenie konkretnej funkcji ruchowej, utraconej w wyniku choroby w płaszczyźnie trójwymiarowego ruchu. Na dzień dzisiejszy terapia PNF jest jedną z najdokładniejszych terapii funkcjonalnych, która bardzo dokładnie analizuje ruch, wychwytuje jego zaburzenia, a za pomocą specjalnych chwytów, wzorców odtwarza stan sprzed urazu.

PNF Stosowany jest jako podstawowa metoda w zaburzeniach:

  • skoliozy każdego rodzaju,
  • wadach postawy,
  • w urazach ortopedycznych (stany po wszelkich złamaniach, wszczepieniach endoprotez, zerwań mięśniowo – więzadłowych, uszkodzenia tkanek miękkich aparatu ruchu),
  • bóle kręgosłupa segmentu szyjnego, piersiowego oraz lędźwiowo-krzyżowego,
  • w stanach neurologicznych (udary, uszkodzenia powypadkowe).